รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
101โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายนายประดิษฐ์ โพธิกลาง 053174551